TÌM KIẾM TÊN MIỀN CỦA BẠN. Lựa chọn cho mình một tên miền thương hiệu.

.com

280k/ Năm

.net

280k/ Năm

.org

280k/ Năm

.vn

830k/ Năm

.com.vn

700k/ Năm

.edu.vn | .gov.vn
400k/ Năm

.org.vn | .info.vn
400k/ Năm

.info | .xyz
300k/ Năm

.net.vn | .biz.vn
700k/ Năm

.biz | .ws
290k/ Năm

.shop
960k/ Năm

.tv
940k/ Năm

.xxx
2.340k/ Năm

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN CHI TIẾT

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
 • TÊN MIỀN
 • .com/ .net/ .org
 • .us
 • .org
 • .info
 • .name
 • .biz
 • .me
 • .co
 • .tv
 • .xyz
 • .click
 • Phí khởi tạo
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Phí đăng ký/ Năm
 • 280.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 650.000 VNĐ
 • 660.000 VNĐ
 • 750.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • Phí duy trì/ Năm
 • 280.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 650.000 VNĐ
 • 660.000 VNĐ
 • 750.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • Tên miền
 • .vn
 • .name.vn
 • .int.vn
 • .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
 • .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
 • Phí khởi tạo
 • 350.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • Phí đăng ký/ Năm
 • 480.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • Phí duy trì/ Năm
 • 480.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ